Blogia
MEMORIA HISTÓRICA

Presentació llibre: "Con voz y voto", de Carmen Domingo

Presentació llibre: "Con voz y voto", de Carmen Domingo En primer lloc, voldria començar agraint-li a la Inma Mayol la seva presència aquí i la presentació.

I m’agradaria fer-ho també per dos motius que són molt importants per mi. No sols en tant que dona d’esquerres, amb la qual em sento molt identificada, si no també perquè ella és la mostra més evident què la política no està vedada a la participació femenina, i que podem arribar –o al menys això vull creure- als mateixos llocs que l’home.

Aprofitant la relació que facilita aquesta presentació entre la participació de la dona en la política actual –personificada per la Inma- i la participació de la dona en la política dels anys trenta –tema del que tracta el llibre- m’agradaria explicar-vos, perquè se’m va ocorre escriure Con voz y voto.

Jo pertanyo a la primera generació que va començar la EGB amb la transició. Aquest fet hauria d’haver significat que 8 anys després, en plena democràcia, quan jo vaig començar el BUP, rebria unes classes d’història on m’explicarien des de l’arribada dels tartessos, fins a l’actualitat.

Res no va ser així.

Vam estudiar de tot (o gairebé) d’història mundial, una mica d’història antiga de la Península i, en arribar a la història de l’Espanya contemporània vam acabar amb la pèrdua de les colònies. I, des de el 98, ens vam retrobar de cop amb la participació d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea i la nefasta entrada a l’OTAN.

La veritat és que, en aquell moment, si he de ser sincera, no vaig trobar a faltar cap període històric. De fet no em vaig assabentar dels anys que ens saltàvem i va ser, poc a poc que vaig adonar-me que va haver un període, entre 1900 i 1976 que no estava gaire llunyà en el temps i del què jo desconeixia tot el que havia passat en aquest país, perquè ningú no en parlava, però que, sense cap mena de dubte, havia afectat i molt tant a la generació de la meva avia, com a la generació dels meus pares i el fet que nosaltres no l’estudiéssim ni haguéssim gairebé sentit a parlar d’ell volia dir que també ens afectaria.

Molt poc a poc, perquè a casa meva com a moltes altres cases, el tema de la guerra civil i la dictadura era gairebé tabú, vaig començar a comprendre per què a la meva família la presència femenina era molt més gran que la masculina i a què eren degudes aquestes absències i vaig començar a intuir per què no es parlava d’aquella època.

A partir d’aquell moment, estava clar que els llibres eren l’única forma que jo tenia de començar a assabentar-me i em vaig posar a llegir, aprofitant que entràvem a un període, mitjans dels noranta, en que cada vegada es publicaven més llibres sobre la guerra civil, la dictadura i la segona república es van posar de moda més trad. I coincidint amb una època en la que jo tenia cada vegada més inquietuds polítiques i per tant històriques.

I així vaig adonar-me que, casualment, tot el que llegia estava escrit per homes que ens donaven una versió de la història en la que podia semblar que ells eren els únics que havien participat.

Però, poc a poc, i de forma aïllada, anaven apareixent dones que militaven en aquest o aquell partit polític, que feien una o una altre reivindicació, o que creaven una associació, i van ser aquests noms els que em van servir a mi per començar a buscar directament el seu testimoni. Ja que, el que jo tenia clar és que alguna explicació i havia d’haver a la qual jo no arribava que m’aclarís per què alguna de les dones de la meva família havia estat empresonada o havia anat voluntària als hospitals del front de Madrid durant la guerra civil.

Si les dones, segons semblava, gairebé no participaven en res en aquells anys, què sentit tenia que rebessin la mateixa repressió que els homes i actuessin als mateixos llocs?

I així vaig veure que les dones en els anys trenta no només existien sinó que, i això ho vaig comprendre a mesura que llegia, vam tenir una participació molt més gran o més representativa fins i tot que la tenim avui, que encara estem demanant en molts sectors que ens tractin d’iguals.

Era evident que faltava informació, i molta, sobre la participació de la dona no sols en la seva intervenció a la guerra civil, si no també en la construcció de la societat republicana. I trenta anys de transició era temps suficient per a poder parlar, avui diríem sense acritud, no només de la dictadura, sinó també de la guerra civil i la república i de reivindicar el paper d’aquestes dones, gairebé silenciades des de les hores. I pel que a mi em sembla molt més modernes que moltes d’ara.

Vaig creure que havia arribat el moment que les dones que havien participat en aquells esdeveniments parlessin i els hi poguéssim reconèixer la seva lluita i els seus mèrits. I parlo de mèrits, perquè meritòria i molt va ser la participació de la dona en la formació de la construcció de l’Espanya moderna de la Segona República fonamentalment a un sector tradicionalment reservat als homes com és la política i gràcies a aquesta participació vam gaudir, no només del sufragi universal, sinó també, d’una legislació laboral igualitària, un dret a l’educació de nens i nenes, o una llei del divorci, entre d’altres millores. Una construcció d’Espanya en la que la dona es va sentir molt implicada perquè era la primera vegada que era tractada com a igual:

No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, el sexo, la filiación, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas

Leeremos ya en la Constitución española del 31

Y en esta Constitución, y en muchas otras reformas, participaron mujeres tan conocidas internacionalmente, y con tanto peso político en aquel entonces como Victoria Kent, Margarita Nelken, Dolores Ibárruri, Federica Montseny o Clara Campoamor y, a pesar de ello, en España prácticamente no hemos oído hablar de su labor.

Y tan sorprendente, por abundante, me resultó la implicación de la mujer en la sociedad española, dentro de asociaciones, partidos, sindicatos, agrupaciones... que no pude más que seguir sorprendiéndome cuando en la biografía de Irene Falcón, leí:

En los estudios sobre la guerra se ha subestimado, en general, el papel de las mujeres. No se ha destacado el hecho de que las propias circunstancias hicieron que ocuparan puestos de responsabilidad en todas partes. En los frentes menos, porque aunque en principio sí hubo una avalancha de mujeres a la lucha, después se incorporaron a otros trabajos.

De hecho, añade Irene, «en todos los aspectos de la vida económica del país, los puestos importantes, decisivos, los ocuparon mujeres. Las organizaciones sindicales y los partidos políticos acabaron siendo dirigidos localmente por mujeres.

A pesar de ello, una vez finalizada la guerra civil, el ejército sublevado consigue que la misma mujer sea la encargada de obligar a otras mujeres a ser “el ángel del hogar”, situación contra la que tanto se había luchado, y la obligan a reducir su participación en la sociedad casi única y exclusivamente al ámbito familiar y al eclesiástico, cuando no deciden que aquellas que no piensen como ellas deben ingresar en prisión.

Y pasamos en menos de diez años de una afirmación rotunda hecha por Clara Campoamor que dice:

El siglo XX será, no lo dudéis, el de la emancipación femenina... Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que, como principio básico de individualidad, no aspire a la libertad.

a otra no menos contundente de Pilar Primo de Rivera en la que leemos

Las mujeres nunca descubren nada: les falta, desde luego, el talante creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles, nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres han hecho.

Y este cambio radical, que en el caso de la última cita se repitió hasta la saciedad a lo largo de cuarenta años, en el que se pasí de tener casi todo o poder pedir y reivindicar aquello que no se tenía, a no tener nada fue el que me ayudó a delimitar los años en los que centraría el libro: desde 1931, la instauración de la Segunda República, y la aplicación de legislación que competía y beneficiaba directamente a la mujer, hasta los primeros años de dictadura franquista, también con legislación específica dedicada a la mujer.

Todo ello interrumpido por un conflicto bélico, la guerra civil, en el que las mujeres, en este caso sólo las de iquierda, se implicaron en el frente y en otras tareas en la defensa de la constitucionalidad vigente igual que el hombre mientras pudieron.

Y, aunque toda la sociedad española sufrió las transformaciones en esos años, hice protagonista del libro a la mujer por cuatro motivos:
- no sólo porque había sido la que menos atención había recibido en los estudios históricos hasta el momento,
- sino porque era el sector que más afectado resultó con la entrada de la república y con la dictadura,
- porque se habían involucrado de forma muy clara en la política con el claro convencimiento de que era la única herramienta válida de mejorar la sociedad en que vivían
- y, en último lugar, porque tradicionalmente en España su papel no ha sido valorado.

Y ella es, ellas para ser más exactos, las que nos cuentan estos quince años en el libro y nos explican aquellos aspectos en los que están más claramente involucradas, cómo los viven, cómo inician sus primeras reivindicaciones, cómo defienden y luchan por la libertad y a favor de la democracia constitucional, cómo participan en el frente, y cómo, ante la sorpresa de la derrota, reciben los primeros castigos tras perder una guerra en la que se impone el ejército franquista o cómo se ven obligadas a exiliarse responsabilizándose, en la mayoría de casos no sólo de su propia supervivencia, sino también de la de sus hijos, padres o hermanos.

Sin embargo, antes de acabar, me gustaría aclarar que no es un libro en el que se quiere mostrar cómo escribir la historia sin la ayuda de los hombres, sino de cómo se puede aspirar a construir una sociedad con la participación de todos sus miembros, independientemente del sexo al que pertenezcan y de cómo los sueños de igualdad pueden verse truncados si la cultura de un país no insiste en el respeto a las distintas ideolgías. Y en el que, precisamente por eso, todas las tendencias ideológicas están reflejadas, porque todas formaban parte de la sociedad española (independientemente de que yo me sienta más o menos identificada con ellas), aunque algunas tuvieran que imponer la fuerza de las armas para lograrlo durante cuarenta años y, a pesar de que, en el caso de las franquistas, sólo aceptaron reivindicar la igualdad de la mujer cuando tuvieron que imponer penas de muerte o de cárcel.

Es un libro con el que he querido reconocerle a cada mujer el papel que tuvo, dejar que hablen voces que llevan años calladas, voces que sufrieron no sólo una guerra sino la injusticia de una dictadura que duró cuarenta años, voces que se soprenden de que occidente las deje solas, voces que tuvieron que callar porque las amenazas duraron prácticamente hasta 1976, voces que un día escribieron un diario o unas memorias de sus vivencias y que han permanecido, en el mejor de los casos, en un estante de biblioteca y en el peor ni siquiera nos queda un ejemplar de muestra.

En definitiva, un libro a través del cual he querido hacer un homenaje que permita reconocer y valorar a casi un centenar de mujeres, aunque la realidad nos demuestra que son sólo unas pocas voces las que reflejan los pensamientos, las vivencias y los sufrimientos de miles de ellas.

Con voz y voto es, en definitiva, un trabajo escrito desde el presente para entender el pasado, porque sin él dificilmente podremos construir un futuro libre. Es un libro en el que he querido devolverles la voz y el voto que les han negado durante más de cuarenta años a muchas mujeres que vivieron no sólo la alegría de la España republicana, sino también el drama de la guerra civil y la tremenda represión del franquismo.

Y ya, para acabar, me gustaría darle las gracias a Silvia Querini que ha confiado en mí y me ha dado la oportunidad de escribir sobre un tema con el que tenía una deuda pendiente y creo que he conseguido saldar.
Muchas gracias

0 comentarios